Ploché střechy

  • Prohlídka vaší střechy s posouzením stávajícího stavu a návrh opatření.
  • Vypracování nabídkového rozpočtu na provedení prací na výstavbě, opravě, rekonstrukci střechy.
  • Provedení kompletní výstavby, opravy, rekonstrukce střechy.
  • Cena je předem stanovena nabídkovým rozpočtem.
  • Provádění se řídí uzavřenou smlouvou o dílo.

Ploché střechy