střechy a izolace

Šikmé střechy

 • Prohlídka vaší střechy s posouzením stávajícího stavu a návrh opatření.
 • Vypracování nabídkového rozpočtu na provedení prací na výstavbě, opravě, rekonstrukci střechy.
 • Provedení kompletní výstavby, opravy, rekonstrukce střechy.
 • Cena je předem stanovena nabídkovým rozpočtem.
 • Provádění se řídí uzavřenou smlouvou o dílo
střechy a izolace

Ploché střechy

 • Prohlídka vaší střechy s posouzením stávajícího stavu a návrh opatření.
 • Vypracování nabídkového rozpočtu na provedení prací na výstavbě, opravě, rekonstrukci střechy.
 • Provedení kompletní výstavby, opravy, rekonstrukce střechy.
 • Cena je předem stanovena nabídkovým rozpočtem.
 • Provádění se řídí uzavřenou smlouvou o dílo
střechy a izolace

Terasy

 • Provedení hydroizolace terasy včetně všech souvisejících prací.
Stálá provozovna JETMAR A PARTNER s.r.o.

Malešická 3312/24a, Praha 3